Home Standby Batteries Products Fire Protection Products About Us Service Promotion    

 

 
SONNENSCHEIN REFERENCE SITES...ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากมีการนำรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินมาใช้ ทำให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯเปลี่ยนไปอย่างมาก คนเป็นจำนวนมากหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการนั่งรถเมล์หรือการขับรถ รถไฟฟ้านับว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สามารถลำเลียงผู้คนได้เป็นจำนวนมากซึ่งนับว่ามีประโยชน์มหาศาลแต่ก็แฝงด้วยภัยมหันต์หากระบบเกิดขัดข้อง โดยเฉพาะความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าสำรองซึ่งย่อมทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถแล่นต่อไปได้ หากไฟฟ้าดับ ซึ่งอาจหยุดชะงักอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในอุโมงค์ เพราะฉะนั้นการคัดเลือกอุปกรณ์มาใช้ในโครงการนี้ต้องกระทำอย่างรอบคอบและใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงเท่านั้น จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยที่
SONNENSCHEIN เป็นแบตเตอรี่ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับโครงการนี้  แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นรุ่น DRYFIT A600 5 OPzV 250, 7 OPzV 490 รวมทั้งสิ้น 12,960 ลูก
 
 
       
Topics
ความเป็นมาของโครงการ
รายละเอียดแบตเตอรี่ที่ใช้ในโครงการนี้


 

 

 

 

วามเป็นมาของโครงการ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เดิมเรียกว่า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรก สายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมสิริกิติ์-บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน) เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินสายแรกของประเทศไทย แต่เดิม โครงการนี้ได้ออกแบบ ให้มีสายทางในลักษณะ ยกระดับเหนือดินทั้งหมด โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงการเองทั้งหมด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด และได้มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของโครงสร้างประมาณครึ่งหนึ่งของสายทาง ให้เป็นระบบใต้ดิน ท้ายสุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างโครงการฯ เป็นระบบใต้ดินตลอดสาย

รายละเอียดแบตเตอรี่รุ่นที่ใช้ในโครงการนี้ (Dryfit A600)

ป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxide ถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี่ โดยต้องมีการทดสอบการรั่วอย่างดี จึงนิยมเรียกแบตเตอรี่ประเภทนี้ว่า Dryfit หรือ Gel ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีการออกแบบให้ Electrolyte (น้ำกรด) อาศัยอยู่ตามช่องว่างของ GEL แข็งที่มีอยู่ทั่วแบตเตอรี่ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่เสื่อมเร็วและไม่พร้อมกันทั้งชุดของแบตเตอรี่ Maintenance Free ชนิด AGM (Absorb Glass Material) ทั้งนี้เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำกรดหรือ Electrolyte ทั่วทั้งแบตเตอรี่แบบ GEL จะมีความเข้มข้นเท่ากันทั้งลูก เพราะ Electrolyte เป็นแบบแห้ง ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และการเสื่อมก็เกิดขึ้นคงที่เท่ากันทั้งลูกทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก ส่วนแบตเตอรี่แบบ AGM นั้นเมื่อตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานๆ ความเข้มข้นของน้ำกรดจะนอนก้น ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่ลดลงเมื่อใช้งานไปนานๆ เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำกรดไม่เท่ากันโดยด้านล่างมีความเข้มข้นสูง ส่วนด้านบนที่เจือจางจะเกิดปฏิกริยาเคมีน้อยทำให้จ่ายกำลังได้น้อยกว่า อายุการใช้งานก็จะสั้นตาม เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำกรดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ด้านล่างของแบตเตอรี่จะทำให้แผ่นธาตุที่อยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รุ่น A600 มีดังต่อไปนี้

แผ่นธาตุบวก
แผ่นธาตุบวกเป็นแบบ Tubular มีลักษณะเป็นหลอดมีลักษณะเป็นหลอด เปลือกนอกเป็นใยถักผลิตโดยการฉีด Active Material เข้าไปในหลอดด้วยแรงดันสูงจึงทำให้เนื้อActive Material ที่ได้มีความหนาแน่นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการจ่ายระแสไฟฟ้าเป็นวลานาน(Standby) เช่นงานสำรองไฟฟ้าให้กับชุมสายโทรศัพท์ และงานที่ต้องมีการจ่ายระแสไฟฟ้าเป็นประจำ(Cycling) เช่นงานด้าน Solar

แผ่นธาตุลบ
เป็นLead Calcium Alloy โครงกสร้าง แบบ Grid

Separator
เป็นฉนวนกั้นระหว่างแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ มีลักษณะเป็นรูพรุนเพื่อให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างแผ่นธาตุและ Gel เพื่อให้ค่าความต้านทานภายในน้อยที่สุด

Case
ทำจาก SAN (Styrene-acrylnitrile-copolymer) เป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและมีคุณสมบัติทนกรดเป็นอย่างดี
ขั้วและสายต่อได้รับการปิดอย่างดีเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในลูกแบตเตอรี่ สายต่อเป็นแบบสายทองแดงที่มีความอ่อนตัวสูงหุ้มฉนวน
วาล์วควบคุมแรงดัน (Regulated Valve)
ทำหน้าที่เปิดระบายแก๊สเมื่อความดันภายในแบตเตอรี่สูงกว่า 100 mbar และทำหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปในหม้อแบตเตอรี่ได้

Electrolyte
ใช้กรดซัลฟูริก ความถ่วงจำเพาะ 1.240 kg/l เท่ากับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบ Vented Type จึงทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่แบบ AGM ที่ใช้น้ำกรดที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าคือ 1.300 kg/l อีกทั้งน้ำกรดภายในแบตเตอรี่สามารถบรรจุได้มากกว่าเนื่องจากน้ำกรดจะถูกผสมอยู่ใน Gel เป็นเนื้อเดียวกันทำให้สามารถบรรจุน้ำกรดที่อยู่ในรูปของ Gel แข็งได้ทั่วทั้งลูก

การถ่ายเทความร้อน

ถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจาก Gel จะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่สามารถถ่ายเทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่าย

การทนต่อการ Overcharge

ทน Overcharge ได้เนื่องจากปริมาณน้ำกรดในลูกแบตเตอรี่มีมาก ทำให้ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดไม่สูงมากเมื่อมีการOvercharge

อายุการใช้งาน

ออกแบบให้มีอายุการใช้งาน 18 ปี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อายุยาวนานทั้งการใช้งานแบบ Cycling และ Standby เนื่องจากใช้แผ่นธาตุบวกแบบ Tubular ที่มีความนาแน่นของ Acitive Material สูง จึงทนต่อการกัดกร่อนและการใช้งานหนัก (Deep Discharge และ(Overcharge) มากกว่า
 

 

บริษัทไซเทค โพเวน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยทรายทอง 2/1 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Citec Powen (Thailand) Limited
โทรศัพท์ 02-5919918 โทรสาร 02-5881228 E-mail: piyaporn@citec.co.th, titirat@citec.co.th