Home Standby Batteries Products Fire Protection Products About Us Service Promotion    

 

 

TUBULAR POSITIVE PLATE
เป็นแผ่นธาตุบวกที่มีลักษณะคล้ายหลอด
(Tube) หลายๆหลอดเรียงติดกันนับเป็นเทคโนโลยีการผลิตแผ่นธาตุบวกล่าสุดที่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานที่สุดถ้าไม่นับแผ่นธาตุแบบแพลนเต้ (Plante) ซึ่งมีราคาสูงมากและแทบจะไม่มีใครใช้แล้ว Tubular Positive Plate ผลิตขึ้นโดยการใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีด Active Material เข้าไปในถุงหุ้ม (Gauntlet) ที่เรียงต่อกัน ดังนั้นความหนาแน่นของ Active Material ที่ได้จึงสูงมากและถุงหุ้มยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ Active Material หลุดร่วงหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแบตเตอรี่ผ่านการใช้งานไปนานวันขึ้น ซึ่งการหลุดร่วงของ Active Material
ไปที่ด้านล่างของแบตเตอรี่ย่อมอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในเซลล์แบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายจนถึงขั้นใช้งานไม่ได้ จากรูปด้านล่างจะเป็นว่า ความหนาแน่นของ Active Material ใน Tubular Positive Plate (รูปด้านซ้าย) จะมีความหนาแน่นกว่าของแบบ Flat Plate (รูปด้านขวา) ที่ใช้กันทั่วไปอยู่อย่างมากทีเดียว นั่นเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้ Tubular Positive Plate มีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ Tubular Flat Plate มาก
Tubular Positive Plate มีลักษณะเป็นหลอด เปลือกนอกเป็นใยถักผลิตโดยการฉีด Active Material เข้าไปในหลอดด้วยแรงดันสูงจึงทำให้เนื้อActive Material ที่ได้มีความหนาแน่นสูง
 
Flat Positive Plate มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบผลิตจากการปล่อยให้ Active Material แข็งตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติในแม่แบบ แล้วใช้ลูกกลิ้งบดทับทำให้แผ่น Plate ที่ได้มีความหนาแน่นของเนื้อ Active Material น้อย
 
Tubular Positive Plate เหมาะสำหรับงานที่ต้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานาน (Standby) เช่นงานสำรองไฟฟ้าให้กับชุมสายโทรศัพท์ และงานที่ต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นประจำ(Cycling) เช่นงานด้าน Solar ส่วน Flat Plate
เหมาะสำหรับงานที่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาสั้นเช่น การใช้งานกับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS), การสตาร์ทเครื่องยนต์
 
   

 
จากรูปด้านล่างซึ่งแสดงอายุการใช้งานแบบสำรองไฟเมื่อไฟฟ้าดับ (Standby) และกราฟแสดงการใช้งานแบบประจำ (Cycle) จะเห็นว่าอายุการใช้งานของ Tubular Positive Plate ยาวนานกว่า Flat Plate ทั้งการใช้งานแบบ Cycling และ Standby เนื่องจากมีความหนาแน่นของ Acitive Material สูง จึงทนต่อการกัดกร่อนและการใช้งานหนัก (Deep Discharge และ Overcharge) ส่วน Flat Plate มีอายุการใช้งานสั้นกว่าทั้งการใช้งานแบบ Cycling และ Standby เนื่องจากความหนาแน่นของActive Material ต่ำ อายุการใช้งานจึงสั้น
 

 

บริษัทไซเทค โพเวน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยทรายทอง 2/1 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Citec Powen (Thailand) Limited
โทรศัพท์ 02-5919918 โทรสาร 02-5881228 E-mail: piyaporn@citec.co.th, titirat@citec.co.th