Home Standby Batteries Products Fire Protection Products About Us Service Promotion    

 

 

ลักษณะเด่นของ Pyrogen
 

ประสิทธิภาพสูงประหยัดพื้นที่
Pyrogen ไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บถัง ขนาดถังที่เล็กของ Pyrogen ทำให้เราสามารถติดตั้ง Pyrogen ในพื้นที่ป้องกันได้เลย เนื่องจาก Pyrogen ใช้วิธีดับเพลิงทางเคมีเช่นเดียวกับ Halon ซึงแม้จะมีการเลิกใช้ Halon ไปแล้ว แต่ทุกคนก็ยังยอมรับว่า Halon สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงกว่าสารอื่นที่นำมาใช้ทดแทน โดยยังมีการยอมรับให้ใช้ Halon ในเครื่องบินเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่ง Halon ใช้พื้นที่เก็บถังน้อยกว่าสารอื่น ในอนาคต Pyrogen จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดเนื่องจากขนาดของถังเล็กกว่า Halon ถึง 3 เท่า
นอกจากวิธีการดับเพลิงทางเคมีของ Pyrogen แล้ว ยังมีการดับเพลิงทางกายภาพประกอบด้วยโดย Pyrogen จะช่วยลดอุณหภูมิของไฟจนถึงจุดที่ไฟไม่สามารถลุกต่อได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Pyrogen เป็นลักษณะ Modular Designไม่ต้องมีการเดินท่อก๊าซเหมือนระบบดับเพลิงแบบเก่า อีกทั้งถังไม่มีแรงดันจึงไม่มีโอกาสที่ก๊าซจะรั่วออกจากถัง และการติดตั้งโยกย้ายในอนาคตทำได้ง่ายเพียงแค่เดินสายไฟไปที่ถังแต่ละถังทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบ Pyrogen ถูกกว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบอื่น
การติดตั้งง่าย
สามารถติดตั้งได้เองเช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

การติดตั้งง่ายเพียงเดินสายไฟฟ้าขนาด 0.5-1.0 ตารางมิลลิเมตรไปที่ถัง Pyrogen แต่ละถังแบบขนาน ไม่ต้องเดินท่อก๊าซให้เกิดความยุ่งยากเหมือนระบบเก่าทำให้มีความยืดหยุ่นสูง การขยายห้อง ย้ายห้องหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห้องในอนาคตทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างผู้เชียวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน
  ระบบมีความยืดหยุ่นสูง
เนื่องจาก Pyrogen มีการออกแบบเป็นลักษณะ Modular Design ทำให้การเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงในอนาคตทำได้อย่างง่ายดาย เพียงให้มีปริมาณถังเพียงพอต่อปริมาตรของพื้นที่ป้องกันภัยตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
มาตรฐาน
Pyrogen ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น Australia/New Zealand Standard “Pyrogen Fire Extinguishing Aerosol Systems No. AS/NZS 4487:1997 ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ และยังมีมาตรฐานและผลการทดสอบอื่นๆ ตามรายการแนบท้ายนี้ เช่นผลการทดสอบการไม่นำไฟฟ้าของสาร Pyrogen โดย Testing&Certification Australia, ผลการทดสอบความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการดับเพลิงโดย Work Cover Authority Australia และ Scientific Services Laboratory Autralia ฯลฯ

 

เทคโนโลยีล่าสุดใช้ถังไม่มีแรงดัน
Pyrogen ใช้ถังไม่มีแรงดัน โอกาสที่สารจะรั่วออกจากถังจึงเป็นศูนย์ จึงไม่เป็นภาระในการบำรุงรักษาเหมือนระบบอื่นที่ใช้ถังอัดแรงดันสูง มีโอกาสรั่วซึมในอนาคต ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเติมสารใหม่ อีกทั้งเป็นภาระต้องคอยสังเกตว่าสารยังคงอยู่ในถังครบ ไม่มีการรั่วซึม
 
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก
ค่าการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์ทั้ง 2 ค่าคือค่า Global Warming Potential และค่า Ozone Depletion Potential
Pyrogen ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีค่าการทำลายโอโซนเป็นศูนย์ (Ozone Depletion Potential = 0) เนื่องจาก Pyrogen ไม่มีส่วนประกอบของ โบรมีนหรือคลอรีน
ค่าการทำลายโอโซน คำนวนเทียบกับค่าการทำลายโอโซนของสาร CFC-11 หนึ่งหน่วย นอกจากนั้นค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนของ Pyrogen ก็เท่ากับศูนย์ด้วย (Global Warming Potential = 0) โดยค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนนี้วัดเทียบต่อหน่วยของศักยภาพในการทำให้โลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แต่ก่อน HALON ได้ถูกเลิกใช้ไปเพราะทุกคนให้ความสำคัญกับค่าการทำลายโอโซน จนมีการให้สัตยาบันในพิธีสารมอนทรีอัล เพื่อระงับการใช้ HALON หลังจากนั้นไม่นาน นานาชาติเริ่มให้ความสำคัญกับค่าการทำลายสภาพแวดล้อมตัวใหม่คือค่า Global Warming Potential หรือ GWP โดยมีพิธี
สารเกียวโตที่ว่าด้วยความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลทำให้โลกร้อน และส่งผลพวงให้สภาวะอากาศโลกแปรปรวนตลอดจนเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติร้ายแรง เช่นน้ำท่วม, แผ่นดินถล่ม, เกิดพายุใต้ฝุ่นโซนร้อน, ภัยแล้ง โดยปัจจุบันหลายประเทศได้ลงสัตยาบันในพิธีสารเกียวโตแล้วโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป
ปัจจุบันสารดับเพลิงที่ใช้อยู่หลายสารยังมีค่า Global Warming Potential ที่สูงอยู่เช่น FM-200 มีค่า GWP = 2900 NAF-S-III มี GWP = 1450