Home Standby Batteries Products Fire Protection Products About Us Service Promotion    

 

 
GEL
AGM
ลักษณะทั่วไป ป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxide ถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี่โดยต้องมีการทดสอบการรั่วอย่างดี จึงนิยมเรียกแบตเตอรี่ประเภทนี้ว่า Dryfit หรือ Gel ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีการออกแบบให้ Electrolyte (น้ำกรด) อาศัยอยู่ตามช่องว่างของ GEL แข็งที่มีอยู่ทั่วแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่เสื่อมเร็วและไม่พร้อมกันทั้งชุดของแบตเตอรี่ Maintenance Free ชนิด AGM ชนิด AGM หรือ Absorb Glass Material เป็นวิธีการแรกที่ถูกนำมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free Lead Acid สามารถผลิตได้ง่ายโดยพัฒนามาจากการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Vented ที่ต้องคอยเติมน้ำกลั่นกล่าวคือ Electrolyte (น้ำกรด) จะถูกซับโดยวัสดุคล้ายใยแก้วที่เรียกว่า Absorb Glass Material (AGM) เพื่อซับไม่ให้น้ำกรดที่เป็นของเหลวมีการเคลื่อนไหวออกจากตำแหน่งที่อยู่ระหว่างแผ่น บวก ลบ ดังนั้นข้างในแบตเตอรี่จึงยังคงเป็นน้ำกรดเช่นเดิมเพียงแต่มีการปิดไม่ให้ระเหยออก
กลุ่มผู้ใช้งาน เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแน่นอนสูงในการสำรองไฟฟ้าการขาดตอนของกระแสไฟฟ้าจะนำมาซึ่งความเสียหายมากเช่น ชุมสายโทรศัพท์, โรงผลิตไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า, โรงงาน, โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากราคาถูกและมีกลุ่มผู้ใช้งานกว้างขวาง โดยต้องการแบตเตอรี่เพียงเพื่อสำรองไฟฟ้าแต่ไม่เน้นเรื่องอายุการใช้งานและความแน่นอนโดยความบกพร่องของกระแสไฟฟ้าในบางครั้งจะทำให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น การใช้งานกับเครื่องยูพีเอสขนาดเล็ก, ระบบแสงสว่าง ฯลฯ
Acid Stratification ความเข้มข้นของน้ำกรดหรือ Electrolyte ทั่วทั้งแบตเตอรี่มีความเข้มข้นเท่ากันทั้งลูก เนื่องจาก Electrolyte เป็นแบบแห้ง ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และการเสื่อมก็เกิดขึ้นคงที่เท่ากันทั้งลูกทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก เมื่อตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานๆ ความเข้มข้นของน้ำกรดจะนอนก้นทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่ลดลงเมื่อใช้งานไปนานๆ เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำกรดไม่เท่ากันโดยด้านล่างมีความเข้มข้นสูง ส่วนด้านบนที่เจือจางจะเกิดปฏิกริยาเคมีน้อยทำให้จ่ายกำลังได้น้อยกว่าอายุการใช้งานก็จะสั้นตาม เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำกรดที่สูงขึ้นเรื่อยๆที่ด้านล่างของแบตเตอรี่จะทำให้แผ่นตะกั่วที่ด้านล่างของแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
 
การถ่ายเทความร้อน ถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจาก Gel จะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่ทั้งลูกสามารถถ่ายเทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่าย ถ่ายเทความร้อนได้ไม่สะดวก เนื่องจากน้ำกรดไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งลูกแบตเตอรี่ ทำให้การถ่ายเทความร้อนไปที่เปลือกแบตเตอรี่ออกสู่บรรยากาศภายนอกลำบากโดยเฉพาะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งความร้อนที่สะสมภายในแบตเตอรี่จะทำให้อายุการใช้งานของแบเตอรี่ลดลง
การทน Overcharge ทน Overcharge ได้เนื่องจากปริมาณน้ำกรดในลูกแบตเตอรี่มีมาก ทำให้ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดไม่สูงมากเมื่อมีการ Overcharge ต้องหลีกเลี่ยงการ Overcharge เนื่องจากปริมาณน้ำกรดในลูกแบตเตอรี่มีน้อย ดังนั้นการ Overcharge จะทำให้ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดสูงมากเกินไป อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
ความเข้มข้นน้ำกรด มีค่าปกติเท่ากับแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำ (Vented Type) โดยทั่วไปประมาณ 1.240 kg/l เนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำกรดที่น้อย ทำให้ต้องใช้น้ำกรดที่มีค่าความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษ คือประมาณ 1.300 kg/l เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกริยาเคมีได้เท่ากัน ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วเนื่องจากเกิดการกัดกร่อนสูงกว่า
อายุการใช้งาน เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้มข้นของน้ำกรดที่เจือจางกว่าทำให้การกัดกร่อนน้อยกว่า, การระบายความร้อนที่ดีกว่า, การทน Overcharge ได้มากกว่า, ความเข้มข้นของน้ำกรดที่เท่ากันทั้งลูก ล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อายุการใช้งานของ Gel Battery มีอายุการใช้งานนานกว่าแบบ AGM มาก อายุการใช้งานสั้นกว่าเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและแบตเตอรี่ชุดเดียวกันมักเสื่อมไม่พร้อมกันเนื่องจากโครงสร้างภายในไม่แน่นอนไม่สามารถบังคับให้น้ำกรดกระจายทั่วทั้งแบตเตอรี่ได้ อีกทั้งการถ่ายเทความร้อนภายในแบตเตอรี่ที่ไม่สะดวก, ความเข้มข้นของน้ำกรดที่ด้านล่างแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใช้งานไปนานๆ, ความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำกรดที่ความเข้มข้นสูง และการทน Overcharge ไม่ได้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว
 

แผ่นกั้น ใช้ Microporous Vinyl Seperator มีลักษณะเป็นใยผ้าถัก ที่ใช้เป็นฉนวนกั้นแผ่นบวก, ลบในแบตเตอรี่ชนิด Dryfit Absorb Glass Material (AGM) มีลักษณะคล้ายสำลี ใช้เป็นตัวดูดซับน้ำกรดและเป็นฉนวนกั้นขั้วบวกลบไปในตัว
พื้นที่ติดตั้ง ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากกว่าเนื่องจากแบตเตอรี่มีลักษณะผอมสูงจึงใช้เนื้อที่วางแบตเตอรี่น้อยกว่า ใช้พื้นที่ตั้งแบตเตอรี่มากกว่าโดยเฉพาะรุ่นที่มีขนาดความจุมาก แบตเตอรี่ก็จะมีลักษณะออกไปทางกว้างมากขึ้นตาม เนื่องจากความสูงถูกจำกัดโดยเทคโนโลยี

บริษัทไซเทค โพเวน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยทรายทอง 2/1 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Citec Powen (Thailand) Limited
โทรศัพท์ 02-5919918 โทรสาร 02-5881228 E-mail: piyaporn@citec.co.th, titirat@citec.co.th